Четвер, 24.08.2017, 06:03
Вітаю Вас Гість | RSS
Циклова комісія викладачів музичних дисциплін
Музичне виховання з методикою навчання
 
"Заспіває школа – заспіває вся країна!”
(К.Д.Ушинський)
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА.
1. Абдуллин А. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе.- М.,1983
2. Андрєєва О. Основи музичної грамоти. – К., 1978
3. Апраксина О. Методика музыкального воспитания в школе.- М.,1983
4. Бєлкіна Е., Масол Л. Мистецтво (підручник). 3 клас. – К.: Нова книга, 2003.
5. Васина-Гроссман В. Первая книжка о музыке. – М, 1988
6. Верховинець В. Весняночка. – К.,1989.
7. Вчимося музики. Збірник пісень для 1-4 класів /Упор. М.Яскулко. – Х., 2003.
8. Гадалова І.М. Методика викладання музики у початкових класах. - К., 1994.
9. Гумінська О. Уроки музики в загальноосвітній школі.- Т.,2003
10. Дверій Р.Є. Музика (зошит-посібник) 1 клас. – Т.: Богдан, 2004.
11. Державний стандарт початкової загальної освіти. Галузь "Мистецтво”// Початкова школа.- 2001.№1., с. 28-54.
12. Дмітрієва Л., Черноіваненко Н. Методика музичного виховання в школі.-М., 2000
13. Зильберквит М. Мир музыки. – М.,1988.
14. Кабалевський Д. Прекрасне пробуджує добре. – К.,1982.
15. Кабалевський Д. Про трьох китів та інші цікаві речі. – К., 1980.
16. Книга о музыке: Популярные очерки / Сост. Г.Головинский, М.Ройтерштейн. – М., 1988.
17. Колесса Ф. Шкільний співаник.- К., 1991.
18. Леонтович М. Практичний курс навчання співу - К., 1989.
19. Лобова О.В. Музика (підручник). 2 клас. – К.: Школяр, 2003.
20. Лобова О.В. Музика (підручник). 3 клас. – К.: Школяр, 2004.
21. Лобова О.В. Музика (підручник). 4 клас. – К.: Школяр, 2004.
22. Лужний В. Музика (посібник). 1 клас. – К.: Педагогічна думка, 2001.
23. Масол Л., Ганнусенко Н., Комаровська О., Ничкало С., Оніщенко О., Рагозіна В. Комплексна програма художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. / Інформаційний збірник міністерства освіти і науки України. – 2004. - №10. – С. 9-32.
24. Масол Л., Очаковська Ю., Беземчук Л., Наземнова Т. Вивчення музики в 1-4 класах. Частина перша. – Х., 2003
25. Масол Л.М. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах / Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2004. - №10. – С.4-9.
26. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М., 1988.
27. Музика / Авт.-упорядники М.О.Володарська, Є.С.Каневський. – Харків: Фоліо, 2005. – 319 с. – (Дитяча енциклопедія).
28. Музика: Дит.енцикл. / Авт.-упорядники А.С.Кленов. – К.: Школа, 2005. – 367 с. – (Я пізнаю світ).
29. Музыкальное образование в школе./ Под ред. Л.В.Школяр. – М., Академия, 2001
30.Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. – К.: ВД Освіта, 2012.
31. Островський В., Сидір М. Вчимося музики. 1, 2, 3 класи. Посібники-зошити. – Т.: Богдан, 2002.
32. Островський В.М., Сидір М.В. Вчимося музики.4 клас. Посібник-зошит. – Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2003. – 72 с.
33. Павленко О. Музична хрестоматія. 2 клас. – К.: Ранок, 2003. .
34. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. – К., 1980
35. Печерська Е. Уроки музики в початковій школі. – К., 2001.
36. Побережна Г, Щириця Т. Загальна теорія музики. – К.: Вища школа, 2004.
37. Попова Т.В. О музыкальных жанрах.- М.,1981
38. Ростовський О. Методика викладання музики в початковій школі.-Т., 2001
39. Співи та музика./ За ред. М.Гордійчука. – К.,1969.
40. Способин И.В. Музыкальная форма. – М., 1980.
41. Шацкая В. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. - М., 1975
42. Энциклопедический словарь юного музыканта/ Сост. В. Медушевский, О.Очаковская. – М., 1985.
43. Юцевич Ю. Музика. Словник – довідник. – Т., 2003.
 
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА :

1. Алиев Ю. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: ВЛАДОС, 2002.
2. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1-4 класах. - К., 1989.
3. Бырченко Т. С песенкой по лесенке.- М., 1984.
4. Вейс П. Ступеньки в музыку.- М., 1987.
5. Верещагіна А., Жовчак З. Методика викладання музики у 1 класі . – К., 1987.
6. Ветлугіна Н. Музичний словник .- М., 1985.
7. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература / Для 4 класса ДМШ. – М., 1986.
8. Демчишин М. Методика музичного аналізу вокально - хорових творів.– К., 1996.
9. Добровольская Н., Орлова Н. Что нужно знать учителю про детский голос.- М., 1982.
10. Кабалевський Д. Виховання розуму та серця – К., 1982.
11. Кабалевський Д. Як розповідати дітям про музику. – К., 1982.
12. Ковалів В. Методика музичного виховання на релятивній основі.- К., 1973.
13. Кононова Н. Музыкально- дидактические игры. .- М., 1982.
14. Закувала зозуленька. / Антологія української народної творчості. – К., 1989.
15. Михайловская Н. Музыка и дети. – М.,1977.
16. Музика. Програми та поурочні методичні розробки для загальноосвітніх шкіл. 1-2; 3-4 класи. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001.
17. Музика в школі. Вип. 1-16. – К.: Музична Україна.
18. Музыкальная грамота / Под ред. А. Островского . - Л., 1985.
19. Никитин А., Войнова А. Учитель и музыка. – М., 1966.
20. Подвала В. Створюємо музику.- К., 1988.
21. Пометун О. та ін. Інтерактивні технології навчання. – К.:А.С.К., 2004.
22. Ригина Г. Уроки музыки в начальных классах.- К., 1979.
23. Каринская-Скудина Г. Балет.- М., 1960.
24. Пасютинская В. Волшебный мир танца.- М., 1985.
25. Хрестоматія з музики. 1 клас. / Упор. В.Бервецький. – К., 1991.
 
 
 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
 1. Концептуальні основи інтегрованого курсу „Мистецтво” у початковій школі.
 2. Основні особливості дитячого музичного виховання в зарубіжних країнах.
 3. Новітні технології з музичного виховання.
 4. Музичне виховання в системі освіти України.
 5. Індивідуальний та диференційований підхід до учнів на уроках музики.
 6. Роль музичної грамотності для вдосконалення сприйняття музики і її оцінки.
 7. Реалізація принципу наочності при оволодінні елементами музичної грамотності.
 8. Формування музично-творчої активності молодших школярів.
 9. Самостійна музична діяльність дітей як метод розвитку творчих здібностей.
 10. Характеристика та різновиди дитячих музичних інструментів.
 11. Гра на дитячих музичних інструментах в початкових класах.
 12. Рухи під музику – засіб опанування знань з музичної грамотності.
 13. Музично-ігрова і танцювальна творчість молодших школярів, шляхи її розвитку.
 14. Народні хороводи, ігри, їх значення в музичному розвитку дітей.
 15. Музичне виховання на уроках музичного мистецтва в 1-му класі.
 16. Музичне виховання на уроках  музичного мистецтва в 2-му класі.
 17. Музичне виховання на уроках  музичного мистецтва в 3-му класі.
 18. Музичне виховання на уроках  музичного мистецтва в 4-му класі.
 19. Календарні свята в початковій школі.
 20. Музичні свята у школі.
 21. Шляхи музичного виховання молодших школярів.
 22. Формування гуманної особистості на уроках музики в початковій школі.
 23. Реалізація принципів індивідуалізації, диференціації та гуманізації в музичному вихованні молодших школярів.
 24. Методи музичного виховання.
 25. Методи музичного виховання в історичній ретроспективі.
 26. Метод і його зв’язок зі змістом освіти.
 27. Методика розучування пісні.
 28. Класифікація методів музичного виховання
 29. Характеристика окремих методів музичного виховання.
 30. Методична творчість на сучасному етапі.
 31. Ведучі методи музичного виховання
 32. Методика формування співацьких навичок.
 33. Критерії оцінювання знань з  музичного мистецтва.
 34. Методика та особливості перевірки та контролю знань
 35. Використання різних методів і прийомів навчання в залежності від видів музичної діяльності.
 36. Комплексний підхід до уроку  музичного мистецтва.
 37. Різноманітна музична діяльність – важлива умова музичного розвитку школярів.
 38. Сприймання творів музичного мистецтва.
 39. Практична (виконавська) діяльність (Спів. Гра на музичних інструментах. Музично-ритмічна діяльність)
 40. Оволодіння мовою музичного мистецтва
 41. Художня творчість.
 42. Методика навчання співу
 43. Методика розучування пісні
 44. Методика засвоєння музичних знань і умінь
 45. Методика навчання гри на музичних інструментах
 46. Музично-ритмічні рухи
 47. Роль плану уроку в досягненні систематичності і послідовності в роботі.
 48. Планування музичних занять у загальному плані роботи школи.
 49. Діагностика розвитку музичної культури школярів.
 50. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів художньо-естетичного циклу
 51. Державний стандарт освітньої галузі "Мистецтво”. Змістові лінії
 52. Особливості програм з музики і мистецтва для початкової школи.
 53. Зміст програми "Музичне мистецтво”. (Головні теми програми. Музичний матеріал. Музичні знання, вміння й навички.)
 54. Психолого-педагогічна та музична характеристика школярів 1-4 класів.
 55. Мета і функції художньо-естетичного виховання учнів у позаурочній діяльності.
 56. Значення позаурочної музичної роботи у загальноосвітній школі на сучасному етапі.
 57. Завдання і зміст позаурочної музичної роботи, її зв’язок з уроками музики, масові та гурткові форми роботи.
 58. Різновиди музичних гуртків у школі.
 59. Календарні свята. 
 60. Актуальність проблеми художньо-естетичного виховання молодших школярів на сучасному етапі.
 61. Основні функції мистецтва.
 62. Виховне значення музики як виду мистецтва.
 63. Головна мета, завдання та напрямки роботи з музичного виховання.
 64. Виховання естетичного відношення учнів до музичної діяльності.
 65. Загальні та специфічні принципи роботи з музичного виховання.
 66. Вікова характеристика з огляду готовності дітей до музичного навчання і виховання
 67. Роль вчителя початкових класів у музичному вихованні молодших школярів.
 68. Методологічні й методичні проблеми музичного навчання і виховання.
 69. Специфіка уроку музики, відмінність від інших предметів.
 70. Види музичної діяльності на уроці музики, їх значення та взаємозв’язки.
 71. Сучасні вимоги до уроку музики в початкових класах.школярів.
 72. Розвиток музичних здібностей.
 73. Загальнодидактичні та методичні вимоги до уроку музики в початковій школі.
 74. Типи та структура уроків музичного мистецтва.
 75. Реалізація принципів індивідуалізації, диференціації та гуманізації в музичному вихованні молодших школярів.
 76. Становлення урока музики як урока мистецтва в історичній ретроспективі.
 77. Загальнодидактичні та методичні вимоги до уроку музичного мистецтва в початковій школі.
 78. Міжпредметні зв’язки уроку музичного мистецтва з іншими уроками в початкових класах.
 79. Художньо-педагогічні технології на уроках мистецтва.
 80. Інтерактивні художньо-педагогічні технології.
 81. Ігрові художньо-педагогічні технології.
 82. Інтегративні художньо-педагогічні технології.
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
 
 1. Роль музичного виховання у розвитку особистості дитини.
2. Розвиток музичних здібностей – важлива умова виховання музичної культури школярів.
3. Виховні та пізнавальні функції музики як виду мистецтва.
4. Педагогічні проблеми музично-естетичного виховання школярів у сучасній початковій школі.
5. Розвиток особистісно-ціннісного ставлення школярів до мистецтва в умовах реформування освіти.
6. Взаємодія мистецтв у поліхудожньому розвитку учнів.
7. Мистецтво як засіб формування художньо-образного мислення особистості.
8. Комплексний підхід до планування і розробки уроку музичного мистецтва в початкових класах.
9. Сучасні технології підготовки учнів початкових класів до сприйняття музичних творів.
10. Урок музики як основна форма організації навчального процесу
11. Організація діяльності учнів зі сприймання та інтерпретації музичного мистецтва.
12. Хоровий спів як основний вид музичної діяльності школярів на уроках музичного мистецтва.
13. Формування вокально-хорових навичок на уроках музичного мистецтва в початкових класах.
14. Формування творчої активності молодших школярів.
15. Драматизація фольклорно-пісенного матеріалу і п’єс для слухання на уроках музичного мистецтва.
16. Ідеї народознавства на уроках музичного мистецтва в початкових класах.
17. Особливості реалізації принципу єдності емоційного і свідомого на уроках музичного мистецтва
Форма входу
Пошук
Календар
«  Серпень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архів записів
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2017
Безкоштовний хостинг uCoz