Середа, 18.10.2017, 03:07
Вітаю Вас Гість | RSS
Циклова комісія викладачів музичних дисциплін

                                    

Ритміка і хореографія

для студентів 2 курсу груп А,  Г

спеціальність 5.010101 "Дошкільна освіта"

                                                                  

Тематичний контроль №1 (5 тиждень)

 

Теми:

1)      Характер музичного твору, темп, динамічні відтінки. Будова музичного твору.

2)      Метроритм як засіб музичної виразності. Музично-ритмічні вправи та рухи. Основні позиції й положення в класичній хореографії.

3)      Основні рухи та їхній зв’язок з музикою. Загально-розвиваючи гімнастичні вправи.

4)      Сюжетно-образна драматизація. Класифікація та характеристика українських народних танців.

5)      Основні рухи українського народного танцю. Українські хороводні, побутові, сюжетні танці.

 

Завдання до тематичного контролю №1

 

 1. Виконувати музично-ритмічні рухи відповідно зміни характеру, темпу, динамічних відтінків музичних творів.
 2. В розмірах 2/4, 3/4, 4/4 вміти визначати тривалість в музично-ритмічних вправах і використовувати її для утримування темпу і ритмічних малюнків.
 3. Вміти проводити розминку і комплекси тренувальних вправ.
 4. Знати і виконувати основні позиції й положення в класичній хореографії.
 5. Виконувати уклін у танцювальній формі.
 6. Вміти виконувати класичні вправи, а саме:

      Battment tendu, Passe par terre;

      Rond de jambe par terre; Releves;

      Part-de-bras; Demi pliye

 1. Дібрати вправи, що регулюють тонус м’язів.
 2. Продемонструвати вправи з предметами.
 3. Виконати імпровізацію на задану тему.
 4. Продемонструвати основні рухи українських танців, а саме:

"Вірьовочка", "Колупалочка", "Голубці", "Голубці з потрійним притупом", "Тинок", "Бігунець", "Доріжка", боковий приставний  гуцульський крок, "Тропіток", "Чосанка".

 1. Продемонструвати основні кроки хороводного танці, а саме: хороводний м’який крок з носка, перемінний крок із зупинкою на третьому кроці, боковий приставний, припадання.

 

Тематичний контроль №2 (10 тиждень)

 

 

Теми:

 1. Основні рухи російського танцю. Основні рухи білоруського танцю.
 2. Основні рухи молдавського танцю. Основні рухи і композиції бальної хореографії.
 3. Основні рухи і композиції історично-побутового танцю.
 4. Музично-ритмічні рухи для кожної вікової групи дитячого садка. Танцювальна творчість.
 5. Композиція танцю. Створення хореографічних номерів різних видів хореографії.

 

Завдання до тематичного контролю №2

 

 1. Продемонструвати основні елементи російських танців, а саме: хороводний крок з носка, дрібний хороводний крок на півпальцях, перемінний крок вперед, перемінний крок в якому другий і третій крок – тупаючий, перемінний крок з припаданням, "російський біг", "ялиночка", "гармошка", дріб.
 2. Продемонструвати основні рухи російського танцю "вірьовочка", "колупалочка", "молоточки", напівприсідання з виставленням ноги на каблук вперед.
 3. Продемонструвати фігури російського танцю: "коло", "зірочка", "вулиця", "змійка", "ворітця", "карусель", "улітка", "кошик".
 4. Продемонструвати танок з російських танцювальних рухів.
 5. Виконати основні елементи і композицію білоруської польки "Янка".
 6. Продемонструвати основні рухи молдавського танцю, а саме: легкий біг, крок з підскоками, бічний біг, "до-за-до", основний хід танцю "Молдовеняска"
 7. Продемонструвати дитячий бальний танець (за вибором).
 8. Виконати хореографічну композицію "Полька".
 9. Виконати основні елементи вальсу, а саме: вальсова доріжка, "балянсе", "віконечко".
 10. Продемонструвати основні рухи бального танцю "Падеграс"
 11. Про інсценізувати зміст пісні (за вибором) з використанням елементів сучасної хореографії.
 12. Продемонструвати комплекс музично-ритмічних танцювальних рухів для кожної вікової групи дитячого садка.
 13. Виконати імпровізацію на задану тему (за вибором).

 

 

Залікові вимоги

 

 • Вміти аналізувати музичний твір (характер, темп, динамічні відтінки, форму музичного твору), використовувати рухи, відповідно до зміни характеру, темпу, динамічних відтінків музичних творів.
 • Аналізувати будову музичного твору (мотив, фраза, речення, період, вступ, закінчення).
 • Знати тривалості звуків.
 • Виконувати основні рухи у відповідності до характеру, темпу, ритму.
 • Вміти виконувати колективно-порядкові вправи: марш на місці, шикування в колону, лінію, шеренгу.
 • Виконувати основні рухи (ходьба, біг, підскоки, стрибки).
 • Знати: гімнастичні вправи, напрямки рук, положення голови, положення ніг, позиції рук.
 • Виконувати основні танцювальні рухи відповідно до програми дитячого садка (оплески, ковзані оплески, пружинки, легкий біг на кожну 1/8, притопи, крок з носка, боковий крок, галоп, передній галоп, пружинячий крок, хід з підскоками, дрібушечки, крок польки.
 • Знати положення рук в одинарному, парному і масовому танці.
 • Вміти виконувати рухи українського танцю (бігунець, плавний перемінний крок, вірьовочка, колупалочка, напівприсідання з виставлення на каблучок.
 • Вміти створювати і виконувати імпровізацію на задану тему.
 • Знати і виконувати елементи українського танцю, російського, молдавського танцю, білоруського танцю, історично-побутового (падеграс, полька, вальс).
 • Знати і вміти виконувати елементи  і композиції сучасних бальних танців.

 

Перелік вправ, ігор, танців, які повинні знати студенти:

 

Молодша група:

Ігри:

"Горобці та автомобіль" муз. Г.Фріда, М.Раухвергера,

"Будуємо дім" муз. Т.Шутенко, сл.і рухи В.Кукловської,

"Дідусь-садівник" муз. А.Гедіке.

Таночки:

"Чобітки" обр. Г.Шутенко, автор рухів Н.Френзель

Вправи:

"Рухатись і відпочивати" муз. Я.Степового, автор рухів Соковін,

"Пальчики і річки" обр. М.Раухвергера

 

Середня група:

Ігри:

"Курочка та півник" рос. нар. мелодія, обр. Г.Фріда,

"Квач" муз. Й.Гайдана, рухи М.Ровін

"Веселі музиканти" муз. А Філіпенка, сл. Т.Волгіної.

Таночки:

"Танець-запрошення" укр. нар. мелодія

Вправи:

"Барабанщики" муз. Е.Парлова, Д.Кабалевського, рухи В.Цивікіна,

"Дудочка" муз. Т.Ломової, рухи Н.Френзеля

 

Старша група:

Ігри:

"Веселі танцюристи" укр. нар. мелодія, рухи склала С.Котляр "Оркестр", "Шукай" муз. Т.Ломової,

"Тин" рос. нар. мелодія

"Карусель" укр.. нар. мелодія, обр. В.Полевого, рухи В.Антонова

Танці:

"Ой минула вже зима" укр. нар. мелодія, обр. І.Кишка,

"Танець-запрошення" рос. нар. Мелодія

"Дитячий краков’як" муз. Т.Ломової,

"Парна полька" чеська нар. мелодія

 

Вправи:

"Знайди своє місце в колоні" муз. Ю.Шишкова,

"Звуження та розширення кола" муз. Ф.Шуберта, рухи В.Кукловської"

Вивертання кола" угорська нар. мелодія

Вправа зі стрічками, муз. І.Дунаєвського "Вальс"

Елементи українського народного танцю.
 

 

"Основи ритміки і хореографії"

для студентів 2 курсу груп А, Б, В, Г,

3 курсу групи Є

Спеціальність 5.01010201  "Початкова освіта"

 

 

                    Тематичний контроль №1 (6 тиждень)

Теми:

1.      Характер музичного твору, його темп та динамічні відтінки. Передача музичної форми в русі. Музично-ритмічні вправи та рухи. Основні рухи та їхній зв'язок з музикою.

2.      Загально-розвиваючі гімнастичні вправи. Гімнастичні вправи з предметами.

3.      Основа танцювального руху. Позиції й положення в народно-сценічному танці. Тренувальні вправи для розвитку техніки танцю.

4.      Українські народні танці. Класифікація та характеристика українських народних танців. Народні танці та сучасна хореографія. Основні рухи українського народного танцю.

5.      Основні терміни та умовні позначення, позиції та положення рук, ніг, корпусу, голови в сольному, парному та масовому танцях.

 

Завдання до тематичного контролю №1

 

 • Виконувати музично-ритмічні рухи відповідно до зміни характеру, темпу, динамічних відтінків.
 • Вміти аналізувати будову музичного твору та передавати музичну форму в русі.
 • Продемонструвати положення і позиції рук, ніг в класичній хореографії.
 • Вміти грамотно виконувати основні музично-ритмічні рухи, а саме: ходіння, біг, стрибки, підскоки.
 • Продемонструвати перешикування в коло з колони, навпаки, перешикування в горизонтальні, вертикальні лінії.
 • Скласти і продемонструвати шикування і перешиковування з однієї фігури в іншу відповідно до побудови музичної композиції.
 • Продемонструвати простий комплекс ритмічної гімнастики.
 • Скласти і продемонструвати гімнастичний комплекс з предметами.
 • Продемонструвати танцювальні вправи, які сприяють розвитку танцювальних здібностей школярів.
 • Виконати вправи класичного екзерсиса, а саме: релеве, пор де бра, батман жете, батман тандю, гран батман, рон де жамб партер.
 • Продемонструвати танцювальну композицію з елементів класичного екзерсису.
 • Продемонструвати позиції і положення рік, ніг, тулубу, голови в класичній хореографії.
 • Володіння термінологією в народно-сценічному і класичному танцю.
 • Продемонструвати танцювальний уклін.
 • Виконати основні кроки українського танцю, а саме: хороводний м’який крок з носка, дрібний хороводний на півпальцях, перемінний із зупинкою на третьому кроці, бігунець, гуцульський дрібний, крок з підскоком на одну ногу.
 • Виконати основні рухи українського танцю: "вірьовочка", "колупалочка", "голубці", "голубці з потрійним притупом", "тинок", "м’ячик", "доріжка", "боковий приставний крок", "тропіток", боковий закарпатський хід.
 • Продемонструвати основні малюнки і фігури українських танців: лінія, діагональ, концентричні кола, ворота, коло, веретенця.
 • Дати характеристику українських народних танців та основних танцювальних рухів.
 • Продемонструвати етюди на елементах танцю "Гопак", "Український ліричний", "Козачок".
 • Продемонструвати фрагмент гуцульського танцю "Хоровод", "Веселі гуцулята".

 

 

Тематичний контроль №2 (10 тиждень)

Теми:

 1. Хороводні танці. Побутові танці.
 2. Хореографія різних національних культур. Основні рухи російського народного танцю. Основні рухи білоруського народного танцю.
 3. Основні рухи танців народів Західної Європи, Америки, Африки.
 4. Масові танці та сюжетні ігри для молодших школярів. Бальні танці. Композиція танцю.

 

Завдання до тематичного контролю №2

  • Продемонструвати хоровод на мелодію української народної пісні.
  • Дати характеристику побутових танців та їх основних рухів.
  • Виконати хореографічну композицію "Козачок".
  • Продемонструвати основні рухи російського танцю, а саме: хороводний крок вперед і назад, перемінний крок вперед, крок "Кадрилі", "Російський біг", крок з притупом в сторону, припадання, ялиночка, гармошка, дріб.
  • Продемонструвати рухи російського танцю: "вірьовочка", "колупалочка", "молоточки".
  • Продемонструвати фігури (малюнки танцю): "Коло", "зірочка", "вулиця", "змійка", "ворота".
  • Продемонструвати основний крок білоруської польки "Янка".
  • Продемонструвати композицію білоруської польки "Янка".
  • Продемонструвати основні рухи і комбінації американського танцю "Чарльстон".
  • Продемонструвати композицію чеського народного танцю "Полька".
  • Продемонструвати хореографічну композицію "Гуцулята".
  • Продемонструвати інсценізацію змісту пісні, казки (за вибором).
  • Продемонструвати основні рухи і фігури бального танцю "Вальс".
  • Виконати імпровізацію на задану тему.
  • Дібрати і провести сюжетну гру для молодших школярів.

 

Залікові вимоги

 

 • Вміти аналізувати музичний твір (характер, темп, динамічні відтінки, форму музичного твору), використовувати рухи відповідно до зміни характеру, темпу, динамічних відтінків музичних творів.
 • Виконувати основні музично-ритмічні і танцювальні рухи у відповідності до характеру, темпу, ритму музики (ходіння, біг, стрибки, підскоки).
 • Продемонструвати колективно-порядкові вправи: марш на місті, по колу, шикування в колонну, лінію, шеренгу, шикування і перешикування з однієї фігури в іншу.
 • Продемонструвати простий комплекс ритмічної гімнастики.
 • Провести гімнастичний комплекс на самостійно підібрану музику.
 • Продемонструвати гімнастичний комплекс з предметами.
 • Дібрати і продемонструвати танцювальні вправи, які сприяють розвитку танцювальних здібностей молодших школярів.
 • Виконати вправи класичного екзерсису, а саме: батман тандю, батман жете, гранд батман, ре-ле-ве, пор де бра №1, 2, 3, ронд де жамб партер.
 • Дати визначення поняттю "Класичний екзерсис".
 • Скласти і виконати просту композицію з елементів класичного екзерсису.
 • Продемонструвати танцювальний уклін.
 • Продемонструвати позиції рук, ніг, тулубу, голови в класичній і народно-сценічній хореографії.
 • Виконати основні кроки і рухи українського танцю.
 • Вміти продемонструвати основні малюнки українського танцю.
 • Виконати основні рухи і побудови російського танцю.
 • Продемонструвати основні кроки і комбінації білоруських танців "Полька-Янка", "Лявониха".
 • Виконати хореографічну композицію "Козачок".
 • Дати визначення "Хоровод".
Форма входу
Пошук
Календар
«  Жовтень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архів записів
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2017
Безкоштовний хостинг uCoz