Середа, 23.05.2018, 13:56
Вітаю Вас Гість | RSS
Циклова комісія викладачів музичних дисциплін
Головна » Файли » Давиденко А.К. » Інструктивні

Державний стандарт початкової загальної освіти (витримки)
[ Викачати з сервера (18.6Kb) · Викачати видалено () ] 09.01.2010, 21:23

Державний стандарт початкової загальної освіти (витримки)

 

Освітня галузь «Мистецтво» розкриває розмаїття видів і жанрів українського та зарубіжного мистецтва. Метою освітньої га­лузі є розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і створення художніх образів, забезпечення умов для художньо-творчої самореалізації і духовно-естетичного самовдосконалення, формування в учнів комплексу ключових художньо-естетичних компетентностей.                                   

Реалізація цієї мети будується на таких принципах:

·         особистісно-діяльнісного підходу;

·         генетичного і функціонального взаємозв'язку художньої культури су­спільства і внутрішнього художнього світу особистості;

·         цілісності мистецтва в  його жанрово-видовій специфіці;

·         наступності та послідовності змісту освітньої галузі;

·         діалогової взаємодії та креативної спрямованості;

·         варіативності методичного забезпечення змісту.

В основу змісту цієї освітньої галузі покладено ідею об'єднання різних видів мистецтва, інтеграції мистецьких знань, опанування якими необхідне для формування у свідомості учнів цілісної художньої картини світу. Впровадження у шкільну практику різних видів мистецтва дасть змогу розширити асоціативні уявлення учнів, збагатити їхнє суб'єктивне світосприймання і світовідчуття, виконати інтегруючу функцію в розвитку сенсорної, емоційної та інтелектуальної сфер особис­тості.

Змістові лінії освітньої галузі «Мистецтво» включають музич­не, візуальне (образотворче), хореографічне, театральне та екранні види мистецтва. Координація між ними здійснюється через застосування міжпредметних зв'язків, об'єднання споріднених тем у цикли, створення інтегрованих курсів з урахуван­ням специфіки художньо-образної мови кожного з видів мистецтва, існуючої між ними взаємодії, спільних навчально-виховних цілей та завдань.

 

 

Зміст освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Музичне мистецтво

Художньо-естетичне сприй-мання му­зичного фольклору, творів вітчизня­них і зарубіжних композиторів, зок­рема вокальних та інструментальних, дитячих опер. Аналіз-інтерпретація та оцінювання прослуханих творів, виз­начення вираженого в музиці сві­товідчуття. Ознайомлення із засобами виконання музики (типи людського голосу, музичні інструменти різних груп). Зв'язок музики з іншими вида­ми мистецтва

 

Уміти уважно вслуховуватися в музику, висловлювати особис-тісно-ціннісне ставлення до неї, стежити за розвитком музики, інтерпретувати її зміст; мати уявлення про основні жан­ри музики, зокрема українського

фоль­клору, про народні інструменти; знати про творчість найвідоміших вітчизня­них та зарубіжних композиторів, роль музики в житті людини; знати і відріз­няти на слух тембри голосів, найпоши­реніші музичні інстру-менти

Розвиток дитячого голосу, виконання народних пісень, насамперед зразків українського і регіонального фольк­лору, дитячих пісень

Знати правила співу, володіти вокаль­но-хоровими навичками; уміти про­співати емоційно виразно зразки ди­тячих і народних, зокрема українсь­ких пісень

Гра на музичних інструментах, зокре­ма українських народних (сопілка, бубон тощо) та дитячих (металофон, ксилофон, трикутник тощо). Імпровізація (вокальна, інструмен­тальна, пластична, інтонаційно-ме­лодична та ритмічна), ігри з музич­ними та танцювальними елементами, фрагменти народних обрядів

Уміти відтворити на ударних інстру­ментах прості ритмічні звороти, ім­провізувати ритмічний супровід до пісень, елементи мелодій, пластичні рухи під музику

Опанування основними елементами музичної мови як специфічним засо­бом вираження і осмислення худож­ньо-образної інформації, практичне засвоєння (в процесі сприймання і виконання) основних музичних по­нять: музичний звук, його власти­вості, музична інтонація, основні елементи музичної мови ( мелодія, ритм, динаміка, темп, лад, тембр тощо), прийоми музичного розвитку, типи музичного вираження

Мати уявлення про специфіку музичного мистецтва, основні елементи музичної мови

Хореографічне мистецтво

Роль та місце хореографічного мис­тецтва у житті людей

Мати уявлення про хореографічне мистецтво як можливість вираження емоційного стану людини та про роль хореографії у житті людей

Мова хореографії: основні види танцю

знати основні види танцю (класич­ний, народний, бальний, сценічний, побутовий тощо)

Танець як ос­нова хореографічної діяльності Хореографічне мистецтво в Україні, фольклорні джерела

 

Знати складові танцю; володіти елементами танцю (народно-сценічних та бальних танців);

мати уявлення про український народний ганець,  регіо­нальні особливості танцю

Хореографія як синтетичний вид ми­стецтва         

Мати уявлення  про особливості хо­реографії та її зв'язок з музикою, сценографією (костюм, декорації);   розвиток   артистичності,   фан­тазії, творчої уяви

Театральне мистецтво

Основні особливості театрального мистецтва та їх взаємодія з іншими видами мистецтв. Сприймання теат­ральної вистави

 

Знати елементи образної мови театру (жест, міміка, рухи, мовлення), вира­жальних засобів у створенні художнь­ого образу; мати уявлення про різні види театру (ляль­ковий театр, вертеп,  фольклорний, музичний, драматичний)

Засвоєння мови театрального мистецтва

 

Мати уявлення про єдність драматичної дії, художнього слова, пантоміми, хореографії, живопису, музики

Формування   елементарних   навичок акторської гри та навичок оформлення вистави у практичній творчій діяльності

 

Відтворювати образ театрального пер­сонажу елементами пантоміми та міміки, жестами; художньо оформ­лювати спектакль (добирати костю­ми, декорації, музичний супровід); брати участь у колективній творчій діяльності

Висловлювання оцінного ставлення щодо театральної вистави.

 

Уміти емоційно сприймати образний зміст спектаклю, висловлювати свої враження в процесі сприймання теа­трального мистецтва

Екранні види мистецтва

Особливості кіномистецтва і мистецтва телебачення.

 

Основні   види  та  жанри   екранного мистецтва

 

Висловлювати своє ставлення до переглянутого фільму, телепередачі, 

мати уявлення про різні види та жанри екранного мистецтва

     

 Повний текст на сайті www.mon.gov.ua/laws/_1717.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Інструктивні | Додав: muza
Переглядів: 1794 | Завантажень: 358 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Категорії розділу
МВМН [16]
ОСЕМ [2]
Інструктивні [35]
Музичні файли [0]
Сценаріїї театралізованих свят [1]
Практика пробних уроків і занять [6]
Програми, рекомендації, планування тощо
СМЛ [1]
Роботи студентів з ОСЕМ [10]
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz