Неділя, 18.11.2018, 00:03
Вітаю Вас Гість | RSS
Циклова комісія викладачів музичних дисциплін
Головна » Файли » Рядинська І.А. » РІХ

Матеріали для проведення тематичного і підсумкового контролю з навчальної дисципліни "Основи ритміки і хореографії"
[ Викачати з сервера (58.0 Kb) ] 09.01.2010, 22:28

Матеріали

для проведення тематичного і підсумкового контролю

з навчальної дисципліни

"Основи ритміки і хореографії"

для студентів 2 курсу груп А, Б, В, Г,

3 курсу групи Є.

Спеціальність 5.01010201  "Початкова освіта"

 

                                                                 

 

 

Студент повинен знати:

·         державні документи з питань музики, хореографії і мистецтва;

·         зміст і вимоги навчальної програми початкової школи "Мистецтво";

·         вікові особливості учнів молодшого шкільного віку;

·         основні позиції й положення в класичній хореографії;

·         характерні риси і основні рухи українського, російського, білоруського, молдавського хореографічного мистецтва;

·         основні рухи сучасної хореографії;

·         основні рухи танців народів Західної Європи, Америки, Африки;

·         основні рухи бальної хореографії.

 

Студент повинен вміти:

 • використовувати педагогічне знання, уміння і навички, які необхідні для створення в навчанні творчої атмосфери на заняттях;
 • підтримувати чіткий ритм роботи, дисципліну, культуру відносин;
 • формувати музично-ритмічні навички;
 • передавати в русі темп, динаміку, характер, музичний образ;
 • добирати, розучувати вправи для розвитку техніки танцю;
 • виконувати елементи і композиції народних танців та сучасної хореографії;
 • підбирати вправи ритмічної гімнастики, створювати гімнастичні комплекси на музику, рекомендовану педагогом чи вибрану самостійно;
 • виконувати імпровізації на основі вивчених рухів;
 • розуміти про композицію танцю, танцювальну постановку;
 • складати танцювальні етюди, хореографічні сценки для молодших школярів;
 • створювати хореографічні номери.

 

               Матеріали тематичного контролю

 

                    Тематичний контроль №1 (6 тиждень)

 

Форми проведення: усна, письмова, практична

Теми:

1.      Характер музичного твору, його темп та динамічні відтінки. Передача музичної форми в русі. Музично-ритмічні вправи та рухи. Основні рухи та їхній зв'язок з музикою.

2.      Загально-розвиваючі гімнастичні вправи. Гімнастичні вправи з предметами.

3.      Основа танцювального руху. Позиції й положення в народно-сценічному танці. Тренувальні вправи для розвитку техніки танцю.

4.      Українські народні танці. Класифікація та характеристика українських народних танців. Народні танці та сучасна хореографія. Основні рухи українського народного танцю.

5.      Основні терміни та умовні позначення, позиції та положення рук, ніг, корпусу, голови в сольному, парному та масовому танцях.

 

Питання до тематичного контролю №1

 

 • Виконувати музично-ритмічні рухи відповідно до зміни характеру, темпу, динамічних відтінків.
 • Вміти аналізувати будову музичного твору та передавати музичну форму в русі.
 • Продемонструвати положення і позиції рук, ніг в класичній хореографії.
 • Вміти грамотно виконувати основні музично-ритмічні рухи, а саме: ходіння, біг, стрибки, підскоки.
 • Продемонструвати перешикування в коло з колони, навпаки, перешикування в горизонтальні, вертикальні лінії.
 • Скласти і продемонструвати шикування і перешиковування з однієї фігури в іншу відповідно до побудови музичної композиції.
 • Продемонструвати простий комплекс ритмічної гімнастики.
 • Скласти і продемонструвати гімнастичний комплекс з предметами.
 • Продемонструвати танцювальні вправи, які сприяють розвитку танцювальних здібностей школярів.
 • Виконати вправи класичного екзерсиса, а саме: релеве, пор де бра, батман жете, батман тандю, гран батман, рон де жамб партер.
 • Продемонструвати танцювальну композицію з елементів класичного екзерсису.
 • Продемонструвати позиції і положення рік, ніг, тулубу, голови в класичній хореографії.
 • Володіння термінологією в народно-сценічному і класичному танцю.
 • Продемонструвати танцювальний уклін.
 • Виконати основні кроки українського танцю, а саме: хороводний м’який крок з носка, дрібний хороводний на півпальцях, перемінний із зупинкою на третьому кроці, бігунець, гуцульський дрібний, крок з підскоком на одну ногу.
 • Виконати основні рухи українського танцю: "вірьовочка", "колупалочка", "голубці", "голубці з потрійним притупом", "тинок", "м’ячик", "доріжка", "боковий приставний крок", "тропіток", боковий закарпатський хід.
 • Продемонструвати основні малюнки і фігури українських танців: лінія, діагональ, концентричні кола, ворота, коло, веретенця.
 • Дати характеристику українських народних танців та основних танцювальних рухів.
 • Продемонструвати етюди на елементах танцю "Гопак", "Український ліричний", "Козачок".
 • Продемонструвати фрагмент гуцульського танцю "Хоровод", "Веселі гуцулята".

 

 

Тематичний контроль №2 (10 тиждень)

Теми:

 1. Хороводні танці. Побутові танці.
 2. Хореографія різних національних культур. Основні рухи російського народного танцю. Основні рухи білоруського народного танцю.
 3. Основні рухи танців народів Західної Європи, Америки, Африки.
 4. Масові танці та сюжетні ігри для молодших школярів. Бальні танці. Композиція танцю.

 

 

Питання до тематичного контролю №2

  • Продемонструвати хоровод на мелодію української народної пісні.
  • Дати характеристику побутових танців та їх основних рухів.
  • Виконати хореографічну композицію "Козачок".
  • Продемонструвати основні рухи російського танцю, а саме: хороводний крок вперед і назад, перемінний крок вперед, крок "Кадрилі", "Російський біг", крок з притупом в сторону, припадання, ялиночка, гармошка, дріб.
  • Продемонструвати рухи російського танцю: "вірьовочка", "колупалочка", "молоточки".
  • Продемонструвати фігури (малюнки танцю): "Коло", "зірочка", "вулиця", "змійка", "ворота".
  • Продемонструвати основний крок білоруської польки "Янка".
  • Продемонструвати композицію білоруської польки "Янка".
  • Продемонструвати основні рухи і комбінації американського танцю "Чарльстон".
  • Продемонструвати композицію чеського народного танцю "Полька".
  • Продемонструвати хореографічну композицію "Гуцулята".
  • Продемонструвати інсценізацію змісту пісні, казки (за вибором).
  • Продемонструвати основні рухи і фігури бального танцю "Вальс".
  • Виконати імпровізацію на задану тему.
  • Дібрати і провести сюжетну гру для молодших школярів.

 

Залікові вимоги

 

Форма проведення заліку: усна, практична

 • Вміти аналізувати музичний твір (характер, темп, динамічні відтінки, форму музичного твору), використовувати рухи відповідно до зміни характеру, темпу, динамічних відтінків музичних творів.
 • Виконувати основні музично-ритмічні і танцювальні рухи у відповідності до характеру, темпу, ритму музики (ходіння, біг, стрибки, підскоки).
 • Продемонструвати колективно-порядкові вправи: марш на місті, по колу, шикування в колонну, лінію, шеренгу, шикування і перешикування з однієї фігури в іншу.
 • Продемонструвати простий комплекс ритмічної гімнастики.
 • Провести гімнастичний комплекс на самостійно підібрану музику.
 • Продемонструвати гімнастичний комплекс з предметами.
 • Дібрати і продемонструвати танцювальні вправи, які сприяють розвитку танцювальних здібностей молодших школярів.
 • Виконати вправи класичного екзерсису, а саме: батман тандю, батман жете, гранд батман, ре-ле-ве, пор де бра №1, 2, 3, ронд де жамб партер.
 • Дати визначення поняттю "Класичний екзерсис".
 • Скласти і виконати просту композицію з елементів класичного екзерсису.
 • Продемонструвати танцювальний уклін.
 • Продемонструвати позиції рук, ніг, тулубу, голови в класичній і народно-сценічній хореографії.
 • Виконати основні кроки і рухи українського танцю.
 • Вміти продемонструвати основні малюнки українського танцю.
 • Виконати основні рухи і побудови російського танцю.
 • Продемонструвати основні кроки і комбінації білоруських танців "Полька-Янка", "Лявониха".
 • Виконати хореографічну композицію "Козачок".
 • Дати визначення "Хоровод".
 • Визначити індивідуальні і загальні риси російського і українського хороводу.
 • Продемонструвати основні рухи і комбінації чеського танцю "Полька".
 • Виконати композицію дитячої польки.
 • Продемонструвати  композицію американського танцю "Чарльстон".
 • Виконати танець "Гуцулята".
 • Продемонструвати інсценізацію змісту казки, пісні (за вибором).
 • Виконати фінський танець "Лєтка- Єнка".
 • Продемонструвати основні рухи і фігури танцю "Вальс".
 • Виконувати імпровізацію на обрану тему.
 • Дібрати і провести сюжетну гру для молодших школярів.

 

Критерії оцінювання

 

Студент отримує оцінку "5" (відмінно) за:

 - ґрунтовні, глибокі теоретичні та практичні знання, вміння передавати в русі темп, динаміку, характер, музичний образ;

 - добір, розучування, грамотне артистичне виконання вправ для розвитку техніки танцю;

 - грамотне, емоційне, якісне виконання елементів народних танців та сучасної хореографії;

 - грамотне артистичне виконання імпровізацій на основі вивчених рухів, складання танцювальних етюдів, хореографічних сценок, створення хореографічних номерів;

 - творчий підхід та оригінальність виконання завдань.

 

Студент отримує оцінку "4" (добре) за:

 - хороші теоретичні та практичні знання;

 - орієнтування в тематиці та змісті завдань теоретичного і практичного курсу дисципліни;

 - виконання елементів народних танців та сучасної хореографії з наявністю незначних практичних неточностей у виконанні;

 - наявність практичних неточностей у виконанні музично-ритмічних вправ, хореографічних імпровізацій, танцювальних етюдів.

 

Студент отримує оцінку "3" (задовільно) за:

 - недостатнє володіння теоретичним і практичним матеріалом;

 - невміння передавати в русі темп, динаміку, характер, образ;

 - невміння виконувати грамотно і якісно елементи народних танців і сучасних композицій;

 - невміння виконувати імпровізацій на основі вивчених рухів;

 - невміння створювати танцювальні етюди, хореографічні номери.

 

Студент отримує оцінку "2" (незадовільно) за:

 - невміння застосувати теоретичні знання в практичний завданнях;

 - невміння виконувати рухи, вправи, елементи танців і хореографічних композицій, передбачених програмою навчальної дисципліни.

 - відсутність загальної та музичної грамотності.

 

 

Категорія: РІХ | Додав: muza
Переглядів: 1708 | Завантажень: 614 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Категорії розділу
ММВ [1]
РІХ [6]
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz